MykenyGolf.cz

Výsledky 2016

Výsledky PB TOUR 2016

TOP 5 (po pátém  turnaji)

  1. PETR TAUCHMAN           175 b.
  2. ALEŠ PROCHÁZKA          175 b.
  3. EUGEN BEČKA                 173 b.
  4. JAN SOMMER                 169 b.
  5. MILAN JIRÁSKO              165 b.

Průběžné výsledky PB TOUR 2016

Výsledky Mykeny Golf Tour 2016

TOP 5 (po pátém  turnaji)

  1. PETR VÁCLAVÍK              217 b.
  2. ROMAN KRMENČÍK       211 b.
  3. ROMAN PECÁK              210 b.
  4. JAN SOMMER                193  b.
  5. PAVEL JANKO                 193 b.

Průběžné výsledky Mykeny Golf Tour 2016

Scroll to top